Teamwork

Billedet
En munk, en arkitekt og en håndværker står samlet under en kirkehvælving. Tilsyneladende diskuterer de udformningen af udsmykningen på væggen til højre for den buede hvælving. Under buen er der et mønster, bestående af en opadstræbende trekant med kortes tre mønter og en nedadstræbende trekant med en rose.

Symbolik
På det ydre plan symboliserer kortet samarbejdet i grupper eller organisationer, fx i form af teamwork. Gruppen kan kun fungere hvis alle dets medlemmer bliver hørt og anerkendt for deres bidrag. Hvis der skabes en helhed.

På det indre plan symboliserer de tre figurer krop, bevidsthed og ånd, og det kortet handler om er integration eller samarbejde mellem disse tre dele. Det er ikke muligt at udføre et stykke kreativt arbejde uden at disse tre dele alle har del i processen. Det samme gælder for vores generelle tilstand af velvære og for helbredet, at hvis en af disse dele lukkes ude eller negliceres i længere tid kommer vi ud af balance.

Den opadpegende hvælving symboliserer en opadstræben mod det sublime, mod det åndelige, mod – ja mod himlen, det guddommelige. Men igen afbalanceres dette af en stræben og anerkendelse af det jordiske, af jorden, som kilden til ressourcer og den energi, der skal til for at overhovedet at kunne stræbe mod det guddommelige.

En katedral er et imponerende bygningsværk, hvis spir strækker sig svimlende mod himlen i en lovprisning af Gud. Men denne spirituelle stræben kunne kun udtrykkes ved hjælp af arkitekternes tegninger og planer og håndværkernes og arbejdernes talenter og fysiske arbejde.

Dette kort illustrerer på fineste vis, hvordan al kreativitet udfoldelse bygger på grundpiller som udførslen af konkret kunnen og fysisk arbejde. At tingene hænger sammen. For at kunne udtrykke og udfolde en tanke skal den materialeres i fysiske processer og aktiviteter. Selvom Micheangelos David allerede befandt sig inde i marmorblokken, var det nødvendigt at arbejde skulpturelt for at give den fri.

Element/nummer
Mønterne står netop for kvaliteter som kreativitet i form af arbejde og talent, og det at få noget til at gro ud af jorden, ud af noget fysisk. Tænk på rosen der gror fra jorden. På den måde finder der i dette kort en sammensmeltning sted mellem Mønternes Jord-element og treerne, der symboliserer udfoldelse, kreativitet, flow og udvikling. Kortet er i sig selv en syntese, og definerer dermed smukt treernes betydning.

Divinatorisk betydning
I oplæg kan Tre Mønter betyde kreativitet, arbejde, talent, gruppearbejde, samarbejde, helhed, integration.

This entry was posted in Prima Materia and tagged , , , , , , , .

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *