Symboler

“The true Tarot is symbolism; it speaks no other language and offers no other signs.” A.E. Waite

Som jeg skrev i et tidligere indlæg, er tarot et symbolsprog, som vi forstår intuitivt, og med hvilket vi kommunikerer med det ubevidste for at få en større forståelse af de muligheder, der ligger i nuet. Jeg definerer tarot som et system af symboler, der fungerer som et medium for ikke intuitiv eller ikke-rationel kommunikation.

Tarot er en ”symbolmaskine”, eller et kalejdoskop med forskellige farver, mønstre og variationer – og dermed betydningsmuligheder – der aldrig er de samme, men som konstant ændres, afhængigt, af hvilke kort, der dukker op i det samme oplæg. Denne uendelige variation i symbolssproget er for mig et utrolig fascinerende aspekt ved at beskæftige mig med Tarot.

Jung sondrede mellem symboler og tegn, i det at tegn står for noget kendt, mens symbolet står for noget ukendt, der ikke kan forklares præcist. For at forstå symboler og tarot som symbolsprog må vi altså “tune” ind på en anden kanal, der kommunikerer via et ikke-rationelt sprog. Det sprog som vi kender fra det ubevidste, eventyr, mytologi og drømme.

Barnet i Solen kan have mange mulige betydninger

Ligesom med symboler fra drømme kan vi ikke gå direkte til drømmeleksikonet og slå symbolet “hest” op for deraf at udlede hvad vores natlige drøm om hesten handler om. Vi kan få tilbudt nogle af symbolets fortolkningsmuligheder og betydningslag, men forståelse af drømmen er subjektiv og intuitiv.

Hvor relationen mellem tegn og betydning er 1:1 er relationen mellem symbolet og dets mulige betydninger 1:n eller uendelig. Dine egne erfaringer med heste, følelserne i drømmen, kontekst og aktuelle livssituation har altsammen betydning for hvordan drømmen kan tolkes, og det samme gør sig gældende når du tolker tarotkortene.

Det betyder ikke at vi ikke kan benytte os af symbolleksika eller bøger om tarot, når vi tilegner os tarotkortenes sprog. Men på et tidspunkt vil det begynde at give mening “af sig selv” og du vil basere din forståelse og fortolkning af kortenes budskab på din egen erfaring og intuition, og du har så at sige “knækket koden”.

Det kræver øvelse, og tillid til din egen indre viden, din intuition. En måde at nå dertil er helt konkret at føre en tarotjournal. Dette vil jeg vende tilbage til i et senere indlæg.

This entry was posted in Ikke-kategoriseret and tagged , , , , .

En Kommentar til Symboler

  1. Pingback: Introduktion til tarotkursus | Hjertets Renhed

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *