Ro

Ro er den af mine tre værdier eller idealer som jeg har sværest ved at leve op til selv. Desto større grund til at arbejde på det. Jeg har for meget temperament, er utålmodig og lader mig let rive med af stemninger. Det kan naturligvis være både godt og skidt, men i forhold til opøve ro og balance i sindet – er det ikke et optimalt udgangspunkt.

En veninde gav mig en nøgle til det. I en anden sammenhæng talte hun om at være neutral, i forhold de begivenheder, der udfolder sig en situation. Det vil sige ikke at lade sig påvirke af de omstændigheder, man er i. Ikke at lade sit humør påvirke. Jeg tror også at det handler om at trække sig lidt tilbage, distancere sig en smule og observere tingene i stedet for at lade sig involvere. Det kan lyde koldsindigt – det er det netop også.  Jeg henter inspiration i stoicismen for at få en større  forståelse af begrebet ro:

The idea was to be free of suffering through apatheia [] or peace of mind (literally,’without passion’),where peace of mind was understood in the ancient sense — being objective or having “clear judgment” and the maintenance of equanimity in the face of life’s highs and lows.

For the Stoics, ‘reason’ meant not only using logic, but also understanding the processes of nature — the logos, or universal reason, inherent in all things. Living according to reason and virtue, they held, is to live in harmony with the divine order of the universe, in recognition of the common reason and essential value of all people. The four cardinal virtues of the Stoic philosophy are wisdom (Sophia), courage (Andreia), justice (Dikaiosyne), and temperance (Sophrosyne), a classification derived from the teachings of Plato. Kilde: Wikipedia.

(I parentes bemærket er det jo interessant at disse fire dyder i følge Robert Place svarer til fire triumfer i Tarot; Verden (Sophia), Styrken Retfærdighed og Mådeholdet.)

Men hvordan så efterleve dette?

Af de de 7 punkter jeg tidligere har nævnt, inspireret af Leo Babauta, kan følgende være en hjælp til at konkretisere, hvordan jeg – og du –  kan opnå  mere ro i hverdagen:

Disconnect – Sluk for mobilen og andre ting, der forstyrrer. Anvend eet medium ad gangen. S/luk for det hele og nyd stilheden.
Focus on people – Lyt til hvad folk siger, istedet for antage at man ved hvad de siger, eller planlægge hvad man selv vil sige.  Lad være med at tale hele tiden, bare for at tale.
Breathe – Træk vejret dybt og roligt, tæl til ti, hvis du bliver vred, stresset, bange eller kommer ud af balance.
Sleep – Få din nattesøvn. Og hvil dig hvis muligt. Tag et powernap eller ti minutters timeout et fredeligt sted.

This entry was posted in Prima Materia and tagged , , , , .

En Kommentar til Ro

  1. Pingback: Mål eller proces? | Hjertets Renhed

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *