Prima Materia II

Hvad er denne Prima Materia for noget?

Det er – naturligvis – en meget lang historie – som jeg her vil forsøge at gøre kort.

De gamle presokratiske filosoffer mente at verden udledtes af et enkelt, originalt stof. Thales kaldte det Vand, Anaximenes kaldte det Luft og Heraklit kaldte det Ild. Denne idé har naturligvis ingen empirisk rigtighed.

Men filosofferne mente altså at dette stof undergik en differentiering hvor det blev splittet op i de fire elementer der derefter blev kombineret til alle fysiske entiteter i verden.

Alkymisterne arvede denne idé fra filosofferne og anvendte det i forhold til deres forsøg på at transformere stof. Men for at denne transformation kunne finde sted, måtte stoffet, der skulle forvandles først – mente de – reduceres eller vende tilbage til dets første originale egenskab eller stadie.

Forskellige alkymistiske tekster beskriver Prima Materia og dets egenskaber på vidt forskellige måder. Det beskrives ofte snarere som noget, der skal findes end noget der skal skabes.

Edward F. Edinger lister følgende fire egenskaber:

1. Prima Materia er allestedsnærværende og findes overalt lige foran vores øjne.
2. Prima Materia er i det ydre modbydeligt og afvises derfor.
3. Prima Materia vises som en mangfoldighed – men er stadig en enhed.
4. Prima Materia er udifferentieret, formløst, grænseløst.

Det siger sig selv, at Prima Materia kan være svært at finde og uhåndgribeligt. Der findes et utal af forskellige billeder og symboler i alkymien, der er overlappende og dermed kan drive den ordensøgende rationelle bevidsthed til vanvid. En måde at begribe dem på er at se på de alkymistiske operationer der udføres på Prima Materia og som er nødvendige for transformationen af stoffet (til guld eller De Vises Sten – Lapis Philosophorum). Disse operationer vender jeg tilbage til senere.

Hvis Prima Materia ikke eksisterer “i virkeligheden” – hvorfor så overhovedet interessere sig for det? Hvorfor beskæftige sig med det jeg foretrækker at kalde “Sjælens Alkymi”?

Fordi at alkymien giver os nogle enestående billeder på psykologiske og symbolske tilstande og processer, som nok er uhåndgribelige – men ikke uvirkelige – hvis vi tør se ind i sjælen, hvor de udspiller deres dramer. Derudover er de alkymistiske billeder, metaforer of symboler utrolig smukke, fx dem fra Splendor Solis.

Det nedenstående viser fx alkymisten i et bad, et allegorisk billede på at han SELV er Prima Materia, der skal transformeres.

Kilde: Edward F. Edinger: Anatomy of the Psyche : Alchemical Symbolism in Psychotherapy. 1985.

This entry was posted in Prima Materia and tagged , , .

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *