Fokus

Fokus er koncentration. At smelte samme med det man laver, at lade sin bevidsthed være ét med det. Etymologisk stammer det fra latin og betyder ildsted eller arne. Så det har noget med ild og – associerer jeg – til det at brænde for noget. Det har også at gøre med retning, lysets retning.

Hvis man fokuserer stærkt på noget, kan man opleve at blive eet med det, man er interesseret i. Man vil sandsynligvis opleve en følelse af flow, en fornemmelse af at glemme tid og rum.

Jeg er god til at fokusere, men jeg finder, at det bliver stadig sværere. Vores verden bliver mere og mere fragmenteret, og dermed også vores opmærksomhed. Den bliver stykkevis og delt. Der er utallige kilder til forstyrrelse og adspredelse. Det bliver sværere at  koncentrere sig og blive opslugt af en opgave eller et emne.

Men det er et spørgsmål om tage ansvar og foretage et valg. Hvad vil jeg vælge at bruge energi på, og hvad ikke. Hvad betyder noget for mig? Hvad vil jeg  fravælge for at koncentere mig om noget væsentligt, noget jeg brænder for?

Næsten alle de syv tidligere beskrevne punkter kan relateres til det med at opøve fokus, men her kigger jeg på et par stykker af dem:

Do less – fokus på at gøre færre ting. Koncentrer din energi om det væsentlige.
Be present – vær tilstede i nuet.
Focus on people – ja, fokusér på de mennesker du er sammen med nu og det samvær du har med dem.
Single-task – det er måske det vigtigste – gør en ting ad gangen. 
Breathe – fokuser på kroppen og på åndedrættet.

Endelig – hvis du har et projekt, noget du gerne vil, så start med at sætte lidt tid af til det hver dag – 10-30 minutter. Men sørg tilgengæld for at kunne fokusere 100 % på det i det tidsrum, du har sat af.

This entry was posted in Prima Materia and tagged , , .

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *